-.-.- ~ Radio Surplus ~ .-.-.

My guestbook                                                Clublogo                        ==> Forum (closed) <==

Editor:
eXTReMe Tracker

Magnus von Knorring (von_knorring_magnus@hotmail.com)

-There are more articles below the two headlines:

"Articles in Swedish" and "Articles in English" !!!

Articles ( in Swedish ) => X

Länk till GAMMELRADIO "SHOWER" (40- och 50-talet)

En privat MUSIKINSPELNING från 2012 <= 2012 !!

(Alexander & Julia)

EN MUSIK VIDEO med ENCHANTED DUO <= 2012 !!

(ANNELI & Nikolaus)

En privat musik"video" från sent 2008 <=

(Nikolaus)

Kristallmottagarens historik

20-talsantenn för kristallmottagare

Modern kristallmottagare

Mekanisk ritning till ovanstående "kristall-RX", modern

Enkel enrörsmottagare

Mekanisk ritning till ovanståene mottagare

Återkopplad enrörsmottagare

Mekanisk ritning till ovanstående återkopplade mottagare

Enrörs super-regenerativ mottagare

Mekanisk ritning till ovanstående super-regenerativa RX

Tvårörs super-regenerativ mottagare (ingen rundstrålning)

Mekanisk ritning till ovanstående tvårörs super-reg. RX

Motståndskoderna

Serievärdena för motstånd (m. m.)

Radiotelegrafi

Några enkla Q-förkortningar i radiotelegrafi

Några vanliga ordförkortningar i radiotelegrafi

"Stationsföreståndaren" på bild

Radiovågens födelse och fortplantning i rummet

Återkommit igen !!

Spolberäkning

Vridkondensator

Ritning gammelrör

Engelska namnen på elektroderna till ett radiorör (äldre typ)

"Gammal" svensk mainbandsmottagare

Tidig rör-reklam

"Gammal" fin rundradiomottagare

Schema på en kristallmottagare (två dioder)

Gammal vridkondensator (1920-talet)

De första rundradiostationerna på 1920-talet

En fin "gammal" Maconimottagare

Några radiohistoriska årtal

Marconis antennavstämningsvridkondensator

Fin kristallmottagare från 20-talet

Rysk "gammal" rundradiomottagare

Rundradiomottagare 1938, före sin tid

Frekvenslista med tider, från 1924

WS22 från 40-talet (2-8 MHz, två områden)

Oanvänd vridkondensator 4x200 pF

Gammal använd rörprovare

Frekvenslista med effekter, från 1926 (Tysk)

Fin gammal telegrafnyckel

Gammal radioreklam från 1924

Baltic vridkondensator

Enkel men stabil kristallmottagare Fig.1

Spolen till kristallmottagaren i Fig.1 ovan

Mekanisk ritning till kristallmottagaren i Fig.1 ovan

En "supervridkondensator" 5 sektioner

"Urgammal" radiomottagare

En "binge" samlarrör

Modern kristallmottagare med induktiva kopplingar

En fin trafikmottagare

Ett fint gammalt Siemensrör

"Radiofrågor och svar" från 1929

60 år gamla portabelstationen WS46

Gammal "supervariometer"

Lite begagnade radiorör

En radiorörsfabrik

Gammalt radiochassie

Fin gammal mellanvågsmottagare "industrityp"

En ordentlig supertrafikmottagare

Gammal surplusapparat

Amatörbandsmottagare från 30-talet

"Gubbar" som lyssnar i gammelradio

Fin gammal radiomottagare från tidigt 20-tal

Ett väldisponerat radioset

Kustradiostation sent 10-tal

Vackert designad trafikmottagare

"Ur-radio" från mitten av 10-talet (vidareutveckling av den s. k. löst

kopplade kristallmottagaren)

Nyhetsbyrå tidigt 30-tal

Gammal kristallmottagare med "plättlaggs"-spole

Balticsuper från 20-talet

Lyssnarduo från tidigt 20-tal

Troligen världens första "radiorör" 1906 (vekar vara en diod?)

Kritallmottagare 1912 (s. k. löst kopplad)

Trafikmottagare CSR5

Gnistsändare från 10-talet

Fin trerörsmottagare med återkopplingsspole m. m.

Ritning på löst kopplad avstämningsenhet (vanlig på 10-talet)

Enrörsmottagare på träplatta

"Betvingelse" av eterhavet runt jorden (1920-talet)

En privat radiosändare, amatör

Svensk märkning för LUFOR (luftförsvarsorientering)

Mycket gammal privat radiosändare

Fint samlarrör

Militära beteckningar på UHF-kontakter m. m.

En medelgammal radiosändare

Rörsamlarens hyllförvaring

Enrörsmottagare från 1909 (privat bygge)

Kortvågsflirt

Flemings unika rörprototyp 1904

Gammal östasiatisk portabelstation

Gammal triod från 1920 (obs. den upprättstående konstruktionen innuti)

En väl använd gammal signalgenerator

En rörprovare (lite enklare)

Östasiatiska indikatorögon

En gammal enkel kristallmottagare

Hypermodern kristallmottagare med "tiotalet" resonatorer i varje avstämningssteg (resonatorerna som är galvaniskt åtskillda, tillför betydande "effekt")

Fattigmansingenjörens funderingar

Effektfull sändare med styrkristall och TV-rör

En militär 40-tals radiomottagare

Avstämningssystem med spolar för sändare

Liten vridkondensartor

Ytterligare en rörprovare

Variometer i en plåthink (skärmning)

Gammal 20-talsradio

Liten radiosändare

Telefunkenmottagare

Tregangsvridkonensator

Gammal frekvensplansbeskrivning

Ytterligare en enrörsmottagare

Länk till musikartikel skriven av Magnus

"Packningsinstuktion" till en militär radioapparat

Fin radiomottagare

Sändarrör MT14 år 1922 (rekommenderad från en vän)

Radiorörsansamling

Radiolas gamla raka mottagare

Klotradio

Gammelradiolyssning

"Surplusbibeln"

Mera rörprovare

Gammal telegrafnyckel

Förvaring av gamla fartygssändare

En kompis moderna apparat (som jämförele)

Vridkondesatorer => Nr3 => Nr4

Jättefin gammal radio

Mycket gamla radiorör

Rolig och enkel kristallmottagare

Fint radiochassie från 30-talet (rak mottagare)

Fint gammalt radiorör

Några gamla radiorör

Fin katalogbild på en radio

Fina radiorör

Fint "kristall-set"

Utmärkt högspänningsvridkondensator

Gamla, "lite använda" radioapparater

Fin "träradioapparat"

Fina gamla radiorör

Gammal Baltic radio fram (här) och ovanifrån (här)

Fint gammalt radiorör

Snygg gammal Stern & Stern radio (högtalare uppåt)

Vacker gammal Blaupunkt radio

Mycket gammal superkänslig kristallmottagare, 1920-tal. Schema (här) och placeringsritning (här).

Radiopersonlighet i Sverige

En fin gammal radiomottagare

Fina militära radiorör från 40-talet

Gamla högohmiga hörlurar

Urgamla högohmiga hörlurar

Supergamla högohmiga hörlurar från 1915

550 st radiorör i samling

"Voltmeter"-radion National

En gammal "radiodemonstrationsbil"

Fint chassie (trä) från 1926

Grov pastisch på gammal flygradio (bärbar)

"Okänt" sätt att tillverka en variometer

Enklare typ av rörprovare

Surplusapparater 60 år

Gammalt färgfoto på privat radiostation

Mera rörprovare

Fin radiouniversalvoltmeter

Bortkastad relikt från "vinyltiden"

Oscilloskop på svenska laboratorium på 1960-talet

Gammal AR77-mottagare

Set 19 med effektsteg (från 40-talet)

Set 19 telegrafnyckel

Surplusapparater

Mycket gammalt radiorör

Gamla radiorattar

Trettiotalsradio

Radiokatter

Radiobok för nybörjare

Många 50-talsrör

Jättefin Radio Centrum 1935 (Obs! skalan)

Fina 20-talsrör

Gammal Concerton Radio 1947

Gammal Centrum Radio sent 40-tal

Gammal Centrum Radio 1945

Orion Radio 1940

Dux Radio 1939

General Elecrtic Company Radio, 50-th

Luxor Radio 1939

Luxor Radio 1938

Luxor Radio sent 40-tal

Radiola Radio 1942

Luxor Radio 1949

Telefunken Radio 1938

Nornan Radio 1954

Philips Radio 1953

Philips Radio 1951

Concerton Radio 1940

Concerton Radio 1953

Philips Radio 1940

Philips Radio 1938

En annan Philips Radio 1938

Grundig Radio 1955

Dux Radio 1944

Grundig Radio 1955

Grundig Radio 1954

Grundig Radio 1956

Siemens Radio 1950-tal

Radiola Radio 1937

Telefunken Radio 1939

Gamla radiokrets-schemor

Telegraf-nycklar: AA & AB & AC & AD & AE & AF

Telegraf-nycklar: AG & AH & AI & AJ & AK & AL

Gamla radiorör

Gammalt militärt radiorör

Rörprovare från 1930

Enkel radioteknik, ritad av Magnus von Knorring

Enkel gammelradioteknik, omritad av Magnus von Knorring

 

Götes radiorör Sverige: Tryck

 

Kathy´s kristallmottagare från 1919 (USA): Tryck1 & Tryck2

En till av Kathy´s kristallmottagare från 1920 (USA): Tryck

Kathy´s rörförstärkare, tidigt 40-tal (USA): Tryck1 & Tryck2

 

Stures radiogrammofonsmöbel från Sverige (AGA Typ 2105): Tryck1 & Tryck2 & Tryck3

 

Stures radiogrammofonsmöbel från Sverige AGA... (nätdelen): Tryck1 & Tryck2

 

Stures radiogrammofonsmöbel från Sverige AGA... (några kort): Tryck1 & Tryck2 & Tryck3 & Tryck4

 

Stures gamla radio AGA-SONETT 1938 Sverige (Type 651): Tryck1

& Tryck2 & Tryck3 & Tryck4 & Tryck5 &Tryck6 & Tryck7 & Tryck8 & Tryck9

 

Stures väns far, Ivars gamla radiogrammofon Centrum Radio 1941 Sverige: Tryck1 & Tryck2 & Tryck3 & Tryck4 & Tryck5

 

"Televerkaren" Ralf, Sverige: Tryck1 & Tryck2 & Tryck3 & Tryck4 & Tryck5

 

Stures jobbarkompis Olles radiogrammofon Nornan 50-talet, Sverige:

Tryck1 & Tryck2 & Tryck3 & Tryck4 & Tryck5 & Tryck6

 

Olles foto från en hembyggdsgård i Sverige (Gnosjö): Tryck

 

Juans Stern&Stern Concerton v33 1932, Spanien (han behöver ett krets-schema):

Tryck1 & Tryck2 & Tryck3 & Tryck4 & Tryck5

 

Stures gamla multimeter och nyinköpta rör EM34, Sverige: Tryck1 & Tryck2

 

Stures gamla fotografier på släktinar i olika mekaniska fordon på 30-talet, Sverie:

Tryck1 & Tryck2 & Tryck3 & Tryck4 & Tryck5 & Tryck6 & Tryck7

 

Stures vän Göstas syster som lyssnar på radio, 50-talet, Sverige: Tryck

 

Stures vän Gösta 1957 och hans Monark Radio från 1957, Sverige:

Tryck1 & Tryck2 & Tryck3 & Tryck4 & Tryck5 & Tryck6 & Tryck7 & Tryck8

 

Stures och hans sons moderna "gammelbilsinnehav" 2009, Sverige:

Tryck1 & Tryck2 & Tryck3

 

Nils Centrum Radio 1931, Sverige: Tryck1 & Tryck2

 

Annelis fotografi från London 2008 (Sverige): Tryck

 

Stures fotgraferade Orion logga från en nerlagd lanthandel i södra Serige: Tryck

 

Stures övriga fotografier på Birgittas nerlagda lanthandel i södra Sverige:

Tryck1 & Tryck2 & Tryck3 & Tryck4 & Tryck5

 

Stures utflyksbilder från en radiosamling i Sverige: Tryck1 & Tryck2

& Tryck3 & Tryck4 & Tryck5 & Tryck6 & Tryck7 & Tryck8 & Tryck9

 

Stures bilder från en stuga i Finland (med gamla grejer):

Tryck1 & Tryck2 & Tryck3 & Tryck4

 

Stures besök i en lada hos "en gammal gubbe": Tryck1

 

Unika glasplåtsbilder från torpet Backalund inkl. kvarnen från 1920 (Sverige). Fastigheten finns inte kvar idag. Glasplåtsinköpare Sture har sänt mig bilderna: 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16

 

Lars som ung DXare: Tryck1

 

Sture´s fotografier på veterantraktorer, midsommar 2011: Tryck1

& Tryck2 & Tryck3

 

Sture´s fotografi på Sture´s kompis Kalle och hans veterantraktor,

midsommar 2011: Tryck1

 

Ann-Cathrines radioapparater från hennes föräldrar i afrika:

Tryck1 & Tryck2 & Tryck3

 

Magnus v Kg´s "radioscheme-spåna" nr1: Tryck1

 

Magnus v Kg´s "radioscheme-spåna" nr2: Tryck1

 

Magnus v Kg´s tvåkristall-schema 2011: Tryck1

 

Magnus v Kg´s "radiorit-fantasi": Tryck1

 

Magnus v Kg´s felsökningsuppdrag på en trådspelare: Tryck1

 

Magnus v Kg´s förklaring av NEUTRODYNEN med sina triodrör

som utan neutralisering (ritat i gult) orsakar parasit-

svängningar i mottagaren: Tryck1

 

Magnus v Kg´s "forkning" om NEUTRODYN-principen och

hur den tedde sig på 20-talet, då man ville neutralisera bort

parasitsvängningarna, genererade mellan anod och galler, i

de första riktiga superheterodyn-mottagarna (se bild): Tryck1

 

Magnus v Kg´s förklaring till hur NEUTRODYN-principen av-

skaffades i samband med de nya TETROD-rören och dess skärm-

galler, för att förhindra parasitsvängningar i mottagaren (se det

med rött markerat): Tryck1

 

Magnus v Kg´s experiment i fotoredigering i ämnet gammel-

radio, där detta resultat erhölls (och som genererade väldig

huvudvärk i mitt huvud efteråt): Tryck1

 

Magnus v Kg´s teckning av en gammal flygradio, drygt 70 år

gammal och avritad på ett museum, då jag inte hade någon

kamera med: Tryck1

 

Magnus v Kgs´s grafiska diagramförklaring på fördelen med

"tvådiods-likriktning" (med fasförskjutning), vid kristall-

mottagarkonstruktioner och enklare en till tvårörs-

mottagare: Tryck1 & Tryck2

 

Magnus v Kg´s "förklarings-editerade" radioschema på en

MEGADYNE-mottagare som har förmågan att emottaga

endast "SANNA" radiosignaler och som även kan detek-

tera telegrafi. MEGADYNE = RAK MOTTAGARE (ingen

superheterodyne) med reglerbar återkoppling och med

kombinerat spärr-rör & högfrekvensförstärkare: Tryck1

 

Magnus v Kg´s emottagna fotografi från en utflyckt med

en hembygdsförening i mellansverige och visande av en

idag bortgången radioamatörs kombinerade utsikts- och

tvåmeterstorn 2012: Tryck1

 

--------------------------------------------------------------------

Efterlysning:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

D) Jag letar efter en "TRANSIENTVÅGSFÄLLA" av gasfylld typ för TV & radio enl. bild => CC (utan beteckning) men en trolig ersättare skulle kunna vara 4399 enl. bild => DD ? Vore tacksam om någon har en sådan, antingen som "CC"-bilden ovan eller "DD"-bilden? Idag kallas denna "pryl" för MOV (i halvledarteknik) men frågeställaren vill ha denna gamla gasfyllda typen (enl. bilderna).

Maila mig:von_knorring_magnus@hotmail.com

von_knorring_magnus@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

C) Jag letar efter "wiring diagram information" till en "Centrum AutoRadio mid-50s model to an old Volvo PV444", för en utlänsk "kund" inom vår hobby. Han har köpt bilradion på Tradera men kan INTE koppla in bilradion i sin Volvo PV 444. Har någon ett sådant inkopplings-schema?

Maila mig:von_knorring_magnus@hotmail.com

von_knorring_magnus@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

B) Jag letar efter ett krets-schema till en Luxor Radio, Applåd typ 3891W. Den är troligen från början av 1960 (med FM)? Har Du uppgifter om var jag kan hitta ett sådant schema? Finns på bild här men apparaten saknar skalan: => BB

Maila mig:von_knorring_magnus@hotmail.com

von_knorring_magnus@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A) Jag letar efter ett krets-schema till en Stren & Stern, Concerton typ V.33 eller L.33. Den är från 1932 Har Du uppgifter om var jag kan hitta ett sådant schema? Finns på bild här: => AA

Maila mig:von_knorring_magnus@hotmail.com

von_knorring_magnus@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Försäljning (Surplus):

-----------------------------------------------------------------------------------------------

x

-----------------------------------------------------------------------------------------------

E) Avslutad !!

Världens största samling av radioapparater går under klubban!

Lördagen den 5:e Maj 2012 kommer den 5:e och sista auktionen efter Göran Ågårdhs samling att gå av stapeln. Samlingen har av Guinness rekordbook utsetts till världens största privata samling av radioapparater och förutom just radio- och TV-apparater kommer även resrevdelar, dokumentation, reklammaterial m. m. att gå under klubban. Auktionen äger rum på Vinkelvägen1/Årupsvägen16 i Billeberga och tar sin början kl 12.00. Från kl 10.00 kommer objekten att vara tillgängliga för beskådan men redan nu kan du få en god inblick i det som kommer att säljas, genom att gå in på:

vwww.agardhsradio.se

Drygt tusen objekt kommer att finnas till försäljning men allt kommer tyvärr inte att kunna förhandsvisas på hemsidan.

(Välkomna !!) AVSLUTAD 2012-05-06 !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

D) Såld !!

Massor av gamla "radiogrejer" i en liten källare.Intresserad att "fynda"?

Maila mig:

von_knorring_magnus@hotmail.com

von_knorring_magnus@hotmail.com

så får Ni veta var det är någonstans. Välkomna !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

C) Såld !!

Jättefin radiogrammofon med 600 stenkakor till salu:

Radion => A

Grammofonen => B

Resevstiften => C

Ingen bild på stenkakorna.

Kontakta utgivaren av denna hemsida ovan, vid intresse av inköp.Endast hela sammansättningen 600 st stenkakor, radio, grammofon & reservstift säljes i ett "paket" (ingen delförsäljning).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

B) Såld !!

Ett vindsfynd i samband med städning (en vän) Rören till salu (kontakta ugivaren av denna hemsida)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A) Såld !!

Vakuumdioder och rör till försäljning. GL 4/2, 5Y3G & UBL21, alla i kartong (kontakta utgivaren av denna hemsida)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(specialkoder internet, dahdidahdidah) : Radio Surplus, Surplus Radio, Överskottsradio, Radiorör, Rörradio, Elektronrör, Radiokretsschemor, Kretschemor, Gammelradio, Styrgaller, Anod, Skärmgaller, Bromsgaller, Katod, Glödtråd, Frekvens, kHz, MHz, Spole, Motstånd, Radio, Antenn, HF, Vridkondensator.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Har Du också foton eller ritningar som du skulle vilja ha utlagda på denna hemsida? Kontakta utgivaren ovan. Välkommen !!

Vill Du donera (penga-) till Radio Surplus ideella verksamhet? Kontakta utgivaren ovan. Välkommen !!

Radio kits to buy !!

Articles ( in English ) => X

Link to OLD TIME RADIO SHOWS (40-th and 50-th)

A private MUSIC RECORDING from 2012 <= 2012 !!

(Alexander & Julia)

A MUSIC VIDEO, ENCHANTED DUO <= 2012 !!

(ANNELI & Nikolaus)

A private music "video" from "late" 2008 <=

(Nikolaus)

Played vinylrecords under "button" Radio Surplus above

Nice link to jon´s "Old Time Radio"

A nice vinylcover from 1972

Crystal receiver, old (circuit diagram)

Crystal receiver, old (drawing to above)

Crystal receiver, old (photo to above)

Crystal receiver, modern

Mechanic drawing to above crystal receiver, modern

Simple one tube receiver

Mechanic drawing to above receiver

Photo Set19 (1941)

One tube regenerative receiver

Mechanic drawing to above regenerative receiver

One tube super-regenerative receiver

Mechanic drawing to above super-regenerative RX

Two tube super-regenerative receiver (no radiating)

Mechanic drawing to above two tubes super-reg. RX

Resistor value key

Resistor-series, values

Old recorings, vinyl

Tubes (valves) not for sale 1 (just showing a person`s collection)

Tubes (valves) not for sale 2 (just showing an another person´s collection)

Drawing of old radio

Photo of old radio

Typical triode diagram

Back againRadiofantasy

Photo AK1021 receiver. 198.5-14543,0 kHz (1942)

Typical pentode diagram

Pentode tube in AC-work (HF)

Photo typical old radiotube

Old photo of tube from 1912

Modern photo of a similar tube from 1912

The name of the electrodes to a typikal old tube (valve)

A simple superheterodyne receiver

A "fantasy" complet 2-tube "super"

Real working complet 2-tube "super"

EL12-tube

Effect tube to large legal private transmitter or small public broadcasting

Two tube longdistance straight receiver (no "mirror" frequencies)

Mechanic drawing to above straight longdistance two tube receiver

"RadioIcone" from Europe

A Swedish frequesylist with European stationes from 1924, whriten i Swedish

A German frequensylist with European stationes from 1926

A good looking radioset

An old very used radioset

A portable radioset from the 20´th

A Swedish battradioadvertising from the late 40´th

A proper variometer

Another proper variometer

A new designed variometer

Traffic receiver R1155

Old newspaper photo (black & white) with 30´th tubes

An old Marconi Osram tubes book

Traffic receiver B-40

Semiconductor regenerative receiver

Mechanic draving to above semiconductor receiver

Old radiotubes in orginal boxes

A funny 12V DC (1,5A), two tube receiver

Mechanic drawing to above "funny 12V DC receiver"

Receiver from the 20th

A radioamateurs workbench

A very nice tubetester AVO LTD, No 4315 type 3

A similar type of tubetester, as above (AVO)

Asiatic radiotubes, early 40-th

An old portable radioset

Hamradio from 50-th

An Australian radioset

A today owner of the same radioset above (Australian set)

Inside (chassie) of a late 30-th radio

An old Hammarlund radio

Mobile army receiver from 1940

A "loose coupler" from 10-th century

A mobilportable power radioset

Old russian profesional receiver

A five tubes straight receiver

Old crystal receiver with variable capacitor etc. 1914

A portable set from early 40-th

A professional receiver

Very "mechanical" crystal receiver from 10-th

Military receiver from the 40-th

Small very old transmitter

Listener in action

50-th transmitter, private

Old circuit diagram antenna adjustment system

A very beautiful receiver from the 20-th

Nothing but small, one of the first comersial electronetubes 1917 (USA)

A very nice bakelit radio from late 20-th

A unique photo of a triode from 1907"

The way home" by a handgenerated radioset

A modern Crystal receiver

Metal tubes

A "super" superheterodyne receiver

Crystal receiver detector mineral, pyrite

A modern simple crystal receiver, based om old dokuments

A used profesional receiver, nice design

A modern two tubes receiver with printet board

An old Swedish military receiver

Old MV receiver

Nice collector tubes

Some where at a destruction company in the north of Europe

Variable capacitor 4 x 350 pF

A nice "old Nordic" receiver

Fast solution to adjust the signal to the antenna (old welknow way to do

it with a variometer)

"Radios" model military surplus

New drawing system open office "old radio"

Radiolaboratory experimently solution

Old nice still working RC-bridge

Modern types of used tubes

"Get in contact" with people in "the air"

Transmitting tube model Philips

Inside an old radio

A tuning system for longwave

Old swedish radio

Good looking tuberadio

Cat radio party

Motor bicycle radio

Old field radio experiments

Old key

Burning old radio

A swedish friends old radio

Variable capacitors => No1 => No2

Old crystal set tuning system

Regenerative coil system

A Very old military radioset

Not so old military radioset

Nice old tube

Some sort of a signal generator

A very nice 20th radio

Ceramic variable capacitors from the 50th

Old "goldtube"

A high voltage variable capacitor

Very old nice radio

1) Old nice 40-th radio (here) and type (here)

2) Old nice 40-th radio (here) and type (here)

3) Old nice 40-th radio (here) and type (here)

4) Old nice 40-th radio (here) and type (here)

Super beautiful Stern & Stern radio from 20-th

Very simple one tube regenerative radioreceiver

Mechanic drawing to above simple one tube regenerative radioreceiver

Marconi´s 1,5 KWatts transmitter

Old variable capasitor

Old tube radio

Old tube radio

Old tube radio

An early radio store

1938 years Philips radio

Old "huge" tuberadio"

Unknowed" way to make a variometer

Old radiotubes in original covers

Old tube radio from 1965

Old tube transeiver

Radiocar with traseiver

Rocket crystal radio. Photo AA Photo AB Photo AC"

Modified" old diagram, crystal FM receiver AA & AB

Home made crystal radio without a variable capacitor

An old portable tuberadio

A portable military transeiver 10W (Sweden): Picture AA , picture AB ,

picture AC , picture AD , picture AE.

An old Swedish spark medalj (military)

An old headset-box from early days

A nice "Hammarlund" AA & AB & AC

Old crystal radio

"Mobile" (portable) radioset

Headset old (drawing)

Tube Triotron

A "radiogrammophone"

Another crystal radio

Swedish AGA-amplifier

Old AGA radio 1936

Old AGA radio 1937

Old AGA radio 1930-th

A "heavy duty" Philips from 1951

Old Tjerneld Radio 1942

Dux Radio 1954

Nice Siemens Radio 1940

Swedish Luxor Radio 1947

Luxor Radio 1952

Radiola Radio (preselect receivings) 1939

Radiola Radio 1950

Telefunken Radio, the 40-th

Telefunken Radio 1950

Philips Radio 1938

Philips Radio 1940

Swedish Norstedt Radio 1953

Old police radio car: AA & AB

Philips Radio 1936

Philips Radio 1952

Philips Radio 1937

Philips Radio (late 30-th)

Kungs Radio (Sweden the 40-th)

AGA Radio 1940

Philips Amplifier 1950-th

Grundig Radio 1956

Grundig Radio 1958

Radiola Radio 1936

Radiola Radio 1938

Nornan Radio 1957

Old radio book

Telegraph keys: AA & AB & AC & ADa & ADb

Telegraph keys: AEa & AEb & AF & AGa & AGb & AH

An old "wave-trap"

Old radioknobs

An old swedish radiorepair organisation

Old battery tuberadio

Simple radiotechnique drawn by Magnus von Knorring

Another simple radiotechnique drawn by Magnus von Knorring

 

Kathy´s crystal set from 1919 (USA): Click1 & Click2

 

Another Kathy´s crystal set from 1920 (USA): Click

 

Kathy´s tube amplifire early 40-th (USA): Click1 & Click2

 

Sture´s old radio furniture from Sweden (AGA Type 2105):

Click1 & Click2 & Click3

 

Sture´s old radio furniture from Sweden AGA... (power supply):

Click1 & Click2

 

Sture´s old radio furniture from Sweden AGA... (some photos):

Click1 & Click2 & Click3 & Click4

 

Sture´s old radio AGA-SONETT 1938 Sweden (Type 651):

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5Click6 & Click7 & Click8

& Click9

 

Sture´s friend´s father, Ivar´s old radio furniture Centrum Radio

1941 Sweden:

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5

 

Sture´s friend Olle´s radio furniture Nornan 50-th, Sweden:

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5 & Click6

 

Olle´s photo from an "antique museum" in Sweden: Click

 

Juan´s Stern&Stern Concerton v33 1932, Spain (he needs a

circuit diagram): Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5

 

Sture´s old multimeter and his bought tube EM34 (new),

Sweden: Click1 & Click2

 

Sture´s old photos with family relevants in motor mechanics,

from the 30-th, Sweden:

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5 & Click6 & Click7

 

Sture´s friend Gösta´s sister listening to radio, from the 50-th,

Sweden: Click

 

Sture´s friend Gösta 1957 and his Monark Radio 1957, Sweden:

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5 & Click6 & Click7

& Click8

 

Sture´s and his sun´s modern "old cars interest" 2009, Sweden:

Click1 & Click2 & Click3

 

Nils´s Centrum Radio 1931, Sweden: Click1 & Click2

 

Anneli´s photo from London 2008 (Sweden): Click

 

Sture´s Orion logo from a closed hardware store in the south

of Sweden: Click

 

Sture´s other photos from Birgitta´s closed hardware store in the

south of Sweden: Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5

 

Sture´s photos from a picknick journey in Sweden (and his discovery):

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5 & Click6 & Click7 & Click8

& Click9

 

Sture´s photos from a journey in Suomi Finland (with old things):

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 and the owner of the house Click5

 

=> Sture´s unice photos from the swedish convoy in nothern Suomi

Finland and nothern Sweden during 1940-41. (Thank You !!):

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5 & Click6 & Click7 & Click8

& Click9 & Click10 & Click11 & Click12

=> Sture´s photos from today 2009, at the place in nothern Suomi

Finland (the swedish convoy road 1940-41):

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5 & Click6 & Click7 & Click8

& Click9

 

Sture´s photos from a tractor-meeting whith old tractors in Sweden 2008:

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5 & Click6 & Click7 & Click8

& Click9 & Click10 & Click11

 

Martti´s proposed old radio sait in Suomi Finland:Click1

 

Erkan´s grandfather´s old battery Radio AGA BALTIC 140

(reparing in USA): Click1& Click2 & Click3

 

Sture´s unice photo of a motorcycle from the 30-th (Sweden): Click1

 

Fokke´s unice photos with his two radios (Norway): Click1 & Click2

 

Sture´s unice photo of "the shoemakers" old radio (Sweden): Click1

 

Fokke´s (Norway) "collega fra Nederland´s" old Stern & Stern,

Scandia 20: Click1

 

Magnus v Kg´s edit circuit diagram of a HOMODYNE from

1918: Click1

 

Magnus v Kg´s circuit diagram(s) of a GOLLODYNE from

1958: Click1

 

Katarina and Hans-Göran´s 2 photos from "their society of local countryside community" in Sweden. Photo1 is from Barkhyttan 1895. Photo2 is from the same place but from 1924. The photographer is the man with a hat and no motorcycleglasses. He was the local photographer to both this photos (from 1895 and 1924). His name was William Eriksson (and his two younger brothers is also sitting on the motorbike):

Click Photo1

Click Photo2

Katarina and Hans-Göran have also a website with more old photos:

www.fotohistoriska.se

 

Ann-Cathrine´s radios from her parents i africa (Sweden):

Click1 & Click2 & Click3

 

Magnus v Kg´s circuit diagram (2 tube heterodyne) 2011: Click1

 

Magnus v Kg´s sketch from 2012: Click1

 

Vladimir´s old radio army photo Click1

 

One tube negadyne circuit diagram by Magnus v Kg Click1

 

Magnus v Kg´s received and edit photo of a radio circuit diagram

from about 1916: Click1

 

Magnus v Kg´s drawing and edit one tube radio circuit diagram,

made on a portable PC 29/12 2013: Click1

 

Kent´s 84 years old VERY NICE Stern & Stern radio, still working very well but some components replacement have being done (Sweden, late 2013):

Click1 & Click2 & Click3 & Click4 & Click5 & Click6 & Click7 & Click8

& Click9 & Click10 & Click11 & Click12 & Click13 & Click14 & Click15

 

Magnus v Kg´s drawing and edit one tube radio circuit diagram,

made on a professional PC 15/2 2014: Click1

 

Gustaf´s collection 2014 (Sweden): Click1

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

For sale (Surplus):

----------------------------------------------------------------------------------------------

x

----------------------------------------------------------------------------------------------

C) Ended (Sweden 2012-05-05) !

Radioauction vwww.agardhsradio.se (in swedish).

(Welcome !!) Ended 2012-05-06 !!

----------------------------------------------------------------------------------------------

B) Sold !

A friends catch of tubes, during cleaning. For sale (contact editor of this site)

----------------------------------------------------------------------------------------------

A) Sold !

Vacuumdiodes and tube for sale. GL 4/2, 5Y3G & UBL21,  all in covers

(contact editor of this site)

----------------------------------------------------------------------------------------------

(special code internet, dahdidahdidah): Radio Surplus, Surplus electronics, Surplus Radio, Valve, Tube, Valves, Tubes, Electron tubes, Vacuum tube, Vacuum tubes, Radio schematics, Radio circuit diagrams, Anode, Frequenses, kHz, MHz, Ks, Ms, Resistor, Triode, Pentode, Radio, Antenna, Old electronics, Coil, HF, Variable condenser, Control grid, Cathode, Screen grid, Plate, Filament, Electron block grid.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Do You also have some photos or dravings etc. to this site? Contact editor above, please ! Welcome !!

Visit HobbyTron.com the coolest Hobby store